Η ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως όπως δε θα τη βρείτε αλλού

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ (κάντε κλικ για να μεταβείτε):

Το τραγούδι του Ψαρρού και του Ζέρβα

Στον ήρωα του σἠμερα .... Στο ΠΑΛΗΚΑΡΙ μας ......

Τα ιταλικά αρχεία για τον ΕΛΑΣ

Απόσπασμα από το επίσημο ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της Διοικήσεως των εν Ελλάδι Ιταλικών Δυνάμεων που ΓΡΑΦΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι :

1oν. Ο ΕΛΑΣ στρατιωτικώς ήταν ΠΑΤΟΣ και για αυτό το λόγο οι Ιταλοί έφεραν στην Ελλάδα το 1943 μια Μεραρχία προς ανάπαυσι , κοινώς τουρισμό.....

2ον. Τα ασύστολά μυθεύματα των ΕΛΑΣιτών περί "φανταστικών μαχών"... Σε μία από αυτές ισχυρίζονταν ότι σκότωσαν 600 (!!!!!) ενώ οι πραγματικοί φονευθέντες ήταν μόνο 8 (!!!!!)

ΣΗΜΕΡΑ, παρουσιάζουν τη δήθεν μάχη με τους 8 πραγματικούς και όχι 600 (!!!) μαιμού νεκρούς, ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΛΕΝΕ ΙΣΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (κοιτάξτε εδώ :
αν δεν πιστεύετε http://www.dimospylis.gr/content/view/367/99/ )

(Όλως περιέργως τους ξεφεύγει το γεγονός και την παρουσιάζουν ΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ μάχη κατά των Ιταλών, ύστερα από 2 !!! χρόνια Κατοχής, και όπως λένε και αυτοί οι Ιταλοί ύστερα από 3 !!! μήνες συνθηκολόγησαν........ )

Η σημασία του εγγράφου είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα καθ' όσον συντάσσεται ΜΕΤΑ την ιταλική συνθηκολόγηση οπότε και δεν υπάρχει λόγος να αναφέρει τυχόν σκοπιμότητες .........
ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ :

Διοίκησις των εν Ελλάδι Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων
Δελτίον Πληροφοριών
5 Οκτωβρίου 1943

Τρεις εβδομάδες , μετά την τακτοποίησιν εις τον ΕΛΑΣ των Ιταλικών Τμημάτων τα οποία έφθασαν εις τα βουνά της Ελλάδος για να μπορέσουν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ενωμένων Εθνών εναντίον Γερμανών ........................................................................................................................Ως σημαντική οργάνωσις ο ΕΛΑΣ είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένη: δεν διαθέτει παρά οπλισμόν προμηθευόμενον εις αυτόν υπό της Αγγλικής Αποστολής (δια να επιτύχη καθ’ ότι ο ΕΛΑΣ ανέλαβε να αναπτύξη δράσιν κατά των δυνάμεων κατοχής, ενώ οι εθνικιστές αντάρτες προς αποφυγήν αντιποίνων και ζημιών εις τον πληθυσμόν, ανέλαβον μόνον συνεργασίαν εις περίπτωσιν αποβάσεως των συμμάχων), δεν έχει αξιωματικούς (εσχάτως ήρχισε μία σειρά εκπαιδεύσεως 300 μαθητών αξ/κών εις την περιοχήν Καρδίτσης) είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται τα υλικά με τις απειλές και τη βία δεν έχει πειθαρχίαν στερείται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπηρεσιών και ανδρών εχόντων ειδικότητας. Κανείς δεν μπορεί καλύτερα από τους Ιταλούς να κρίνη τον βαθμόν αποδόσεως της οργανώσεως, του ΕΛΑΣ. Τοιαύτη απόδοσις είναι τεραστίως κατωτέρα εκείνης ήτις θα προέκυπτε εκ του προπαγανδιστικού τύπου των ανταρτών.Εκτός αρχικών τινών επιτυχιών, οφειλομένων εις τον αιφνιδιασμόν και εις την έλλειψιν μέτρων ασφαλείας εκ μέρους των Ιταλών, εκτός τινών επιτυχιών περιπτώσεων σαμποτάζ, οφειλομένων εις μελετημένην προδιάθεσιν Αγγλικών Τεχνικών οργανώσεων, η δραστηριότης του ΕΛΑΣ υπήρξε πάντα ταπεινή και αυστηρώς εξουδετερωθείσα έτσι που να μην μπορέσουν να εμποδίσουν ώστε - κατά τους τελευταίους μήνας - μία ολόκληρος Ιταλική Μεραρχία (η Μπρένερρο) να αποσυρθή εις ανάπαυσιν εις την Ελλάδα. Για να φέρωμε ένα μόνο παράδειγμα, ο ΕΛΑΣ ανήγγειλε ότι επέφερεν εις τους Ιταλούς, κατά την συμπλοκήν της Πόρτα - Παζάρι (7-10 Ιουνίου 1943) 600 νεκρούς και αναλόγους τραυματίας: αι πραγματικαί απώλειαι όμως ήσαν τρεις Ιταλοί και πέντε Ρουμάνοι εθελονταί φονευθέντες. Η συμπλοκή του Αλμυρού (14-17 Αυγ. 1943) είναι ένα άλλο παράδειγμα πειστικό περί της αδυναμίας του ΕΛΑΣ......................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου