Η ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως όπως δε θα τη βρείτε αλλού

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ (κάντε κλικ για να μεταβείτε):

Το τραγούδι του Ψαρρού και του Ζέρβα

Στον ήρωα του σἠμερα .... Στο ΠΑΛΗΚΑΡΙ μας ......

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΝΙΔΕΟΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Θαυμάστε το κατωτέρω ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ έγγραφο 5 και μόνο γραμμών στρατιωτικής φύσεως που κανονικώς θα μπορούσε να το συντάσσει ορθώς ακόμα και ένας νεοσύλλεκτος ανθυποδεκανεύς, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΘΕΙ ΛΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΦΘΑΛΜΑ και αποδεικνύει ότι οι κατσαπλιάδες του ΕΛΑΣ ουδεμία μυρωδιά είχαν περί στοιχειωδών στρατιωτικών. "Προσεξτε ότι :
α. Το εκδίδει ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
β. Το εκδίδει το αρμόδιο Γραφείο Προσωπικού (1ο Γραφείο)
γ. Έχει συνταχθεί σχεδόν προς το τέλος του πολέμου
δ. Το υπογράφει ""Επιτελάρχης"" , δηλ. μιλάμε για τον υπ' αριθ. 3 στην ιεραρχία ενός Στρατηγείου (μετά τον διοικητή και τον Υποδιοικητή) και όχι απλός βαθμοφόρος.........

ΕΛΑΣ
Γενικόν Στρατηγείον
Επιτελείον - Γραφείον Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Βεβαιούται ο Ρώσος ανθυπολοχαγός Σαμάνκιν Πάβιωφ του Αντρεέβιτς που παρουσιάσθη στο Ι τάγμα του 34ου Συντ/τος της V Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ τον Σεπτέμβριον του 1943 δραπετεύσας εκ του στρατοπέδου Θηβών.Έλαβε μέρος εις τας μάχας Δερβενοχωρίων (Κρύφα - Μαζαρέικα - Ελευσίνα - όρος Πατέρα) όπου επέδειξεν εξαιρετικήν ανδρείαν και τόλμην. Καθ`όλην την διάρκειαν της υπηρεσίας του υπήρξεν πρότυπον καλού, συνειδητού και πειθαρχικού στρατιώτου. Εξήλθεν του ΕΛΑΣ την 28/2/44 προκειμένου όπως μεταβή εις την πατρίδα του.
Σ. Δ. Γενικού Στρατηγείου 27/4/44
Ο
Επιτελάρχης

Αρχίστε λοιπόν να καταμετράτε λάθη :
1. Ο Ρώσος δεν αναφέρεται ως "Σοβιετικός", ορολογία όχι μόνο προσφιλής στους εκδόσαντες, αλλά και η πλέον ενδεδειγμένη για την περίσταση
2. Δεν αναγράφεται η οργανική του μονάδα στον Ερυθρό Στρατό
3. Δεν αναγράφεται (ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ) ο αριθμός μητρώου του.
4. Δεν αναγράφεται η ημερομηνία των """"""""""μαχών""""""""""
5. Δεν αναγράφονται τα καθήκοντα που επιτέλεσε κατά τις """μάχες""""" (διμοιρίτης, πολυβολητής, ολμιστής κ.λ.π.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου